3D Printing

Vi har nå tre 3D printere som kan lage solide 3D modeller. Det gir store muligheter for tydelig og lett forståelig kommunikasjon om prosjekter og produkter.

Vi kan bistå med fysiske 3d modeller av bygg og terreng, bruer, kulverter etc.
I tillegg til 3d modeller av terreng og infrastruktur ønsker vi også å kunne tilby 3D printing til andre bransjer, enten at vi bare kjører ferdige 3D modeller eller hjelper til med å gjøre 3D modellen klar for printing.

Prosessen er miljøvennlig og produktet inneholder ikke skadelige kjemikalier.
Til modeller bruker vi biologisk nedbrytbar plast produsert uten olje.